Vertrouwenscontactpersoon

Waarom een vertrouwenscontactpersoon bij onze survival vereniging?

Sporten doe je voor je plezier, daarom vinden we het als club erg belangrijk  om alle leden een veilige sportomgeving te bieden. Je mag je bij ons veilig voelen en met veel plezier kunnen sporten, zonder allerlei knagende gedachten over de manier waarop we met elkaar omgaan. Gedrag dat dit plezier in de weg staat, is ongewenst!

Als vereniging hebben wij uit voorzorg de functie van Vertrouwenscontactpersoon gerealiseerd, want de praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen werd of kon worden. Binnen de trainingsgroep willen wij dit graag voor zijn.

Wanneer kun je bij de vertrouwenscontactpersoon terecht?

Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen als je ziet of een sterk vermoeden hebt dat er iets mis is met de manier waarop leden met elkaar of met jou omgaan. Een paar voorbeelden van zaken waarover je ons kunt benaderen, zijn: pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, vechten of gewoon als je vragen hebt of wat je hebt opgemerkt wel kan.

Als je niet weet wat je met bepaald gedrag aan moet, je voelt je onprettig of je hebt een vraag dan kun je contact opnemen.

Als je het moeilijk vindt om met een trainer te praten of bepaalde zaken niet aan je ouders durft te vertellen, kun je ook altijd bij de vertrouwenscontactpersoon terecht. Ik ben er voor jou! Alles wat je bespreekt, gebeurt in strikt vertrouwen!

Samen bekijken we op welke manier je klacht het beste afgehandeld kan worden. Uiteraard is ons gesprek vertrouwelijk en zonder jouw toestemming zal er geen verdere stappen ondernomen worden.

Wie is de vertrouwenscontactpersoon?

De Trainingsgroep Survivalrun Vollenhove maakt gebruik van de vertrouwenscontactpersonen die worden aangeboden via welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kop:

  • Annemiek Steenbeek: tel. 06 40837259 of mail vcp@sociaalwerkdekop.nl.
  • Gideon Kuijpers: tel. 0645954185 of mail vcp@sociaalwerkdekop.nl.