Vrijwaringbewijs
trainen/ vrij trainen en activiteiten op het terrein van Trainingsgroep
Survival Vollenhove. 

Hierbij verklaar ik dat ik me realiseer dat TSV en of de
instructeurs/bestuur niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verlies
en/of beschadiging van goederen noch voor persoonlijke en lichamelijke schade
en/of letsel, zowel materieel als immaterieel, tijdens trainingen en/of
activiteiten van de TSV.

Ik ben me er bewust van wat de risico’s van deelname aan de trainingen/vrij
trainen/activiteiten met zich mee kan brengen. Ook ben ik op de hoogte van de
statuten en de huisregels van TSV en de survival bond Nederland en daar hou ik
me aan.

Door het ondertekenen van dit vrijwaringsbewijs verklaar ik
dat mijn deelname volledig op eigen risico is en dat ik onder geen enkele
voorwaarde de trainingsgroep en zijn vrijwilligers aansprakelijk kan stellen
voor letsel en/of schade.

Ik verklaar dat ik/mijn kind me/zich tijdens verkeersdeelname
zal houden aan de verkeerswetten en voldoende zichtbaar zal zijn tijdens de
donkere maanden. Denk aan verlichting en reflecterende vesten.

Vrij trainen is
alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden:

Onbevoegden zijn niet toegestaan op de baan.

Lidmaatschap TSV en Bond zijn verplicht ook ben ik op de
hoogte van de regels.

Deelname beginnerscursus en/of aantoonbare survival ervaring
(te beoordelen door het bestuur TSV) verplicht.

Er word niet alleen getraind op de baan, er is iemand bij
mij aanwezig of ik heb iemand op de hoogte gesteld dat ik aan het trainen ben
en zorg ervoor dat diegene ook controleert of ik de training veilig ben
doorgekomen.

De jeugd leden
zijn ten alle tijden begeleid aan het trainen.

Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen en akkoord te
gaan met de algemene voorwaarden van de Trainingsgroep Survival Vollenhove.

Naam:

Ouder/verzorger van:

Datum:       

Handtekening: